Αξία

Μενού Summer Camp

Το καλύτερο και πιο οικονομικό Summer Camp Της Αθήνας

  • 75 € για κάθε επιπλέον εβδομάδα συμμετοχής
  • Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τις εβδομάδες συμμετοχής στο πρόγραμμα
  • Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες από μία εβδομάδες (κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει διαφορετικές δραστηριότητες).
  • Μπορείτε να επιλέξετε όποιες και όσες από τις προσφερόμενες εβδομάδες επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
  • Για τα αδερφάκια προσφέρεται έκπτωση 10 %
  • Με την εγγραφή group 6 έως 10 παιδιών (φίλοι-συμμαθητές-συγγενείς) έχουμε έκπτωση 10% σε όλους στην συνολική αξία συμμετοχής τους για τις περιόδους που θα επιλέξουν από το Summer Camp.
  • *Επέκταση Παραμονής από τις 16:00 – 18:00   5€ ώρα
  • *Κόστος Ημερήσιας Παραμονής 20€

*Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ