Κέντρο Μελέτης

Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, φιλικό στα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο κατανόησης και εκμάθησης για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Οι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μας με το χάρισμα της μεταδοτικότητας και την άμεση συνεργασία με τους γονείς επιτυγχάνουν τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να αναγνωρίσουμε μαζί τις αδυναμίες και τα γνωστικά κενά του κάθε μαθητή και να τον βοηθήσουμε να αξιοποιήσει δημιουργικά τον χρόνο που θα βρίσκεται μαζί μας, όχι δίνοντάς του την λύση, αλλά οδηγώντας τον στο να την ανακαλύψει μόνος του. Θέλουμε οι μαθητές μας να μαθαίνουν στην πράξη και όχι μέσα από βαρετές ασκήσεις. Βασίζουμε τη διδασκαλία μας σε σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα και αντιμετωπίζουμε κάθε μαθητή, με το προσωπικό ενδιαφέρον που του αξίζει.